Huisregels

Door onze tandartspraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels

Welkom in onze praktijk
Graag geeft Dental Experts u informatie die van belang kan zijn als u zich heeft aangemeld als nieuwe patiënt. Ook patiënten die reeds bij Dental Experts onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Hoe meer u weet over de werkwijze van Dental Experts, des te beter kan Dental Experts u van dienst zijn.

Om voor patiënten, bezoekers en medewerkers duidelijkheid te scheppen heeft Dental Experts huisregels opgesteld.

Bereikbaarheid
Dental Experts zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m Donderdag: 8:15 – 12:00 uur en van 13:30 – 17:00 uur.
Vrijdag: 08:15 – 12.00 uur
Telefoonnummer: 0164-328000

Afspraken
Tijdens uw eerste bezoek zal een mondonderzoek plaatsvinden en als er geen recente röntgenfoto’s zijn, zullen deze zo nodig worden gemaakt. Aan de hand van dit onderzoek en de foto’s zal de tandarts van Dental Experts u zo duidelijk mogelijk informeren over de toestand van uw gebit. Dental Experts zorgt ervoor dat uw dossier naar Dental experts wordt opgestuurd door uw vorige tandarts. U dient daarvoor een machtiging te tekenen om Dental Experts te machtigen uw gegevens op te vragen. Deze machtiging kunt u aan de balie assistente vragen. Op verzoek stuurt Dental Experts u deze per e-mail toe.

Na uw eerste bezoek of periodieke controle kunt u het advies krijgen om een afspraak te maken bij de tandarts en/of preventie-assistente. U kunt deze afspraak meteen maken, hetgeen de voorkeur van Dental Experts heeft. Tijdens de halfjaarlijkse controle is in principe geen tijd beschikbaar voor het doen van verrichtingen, waarbij Dental Experts er naar streeft om op uw verzoek kleine ingrepen direct te verrichten.

U bezoekt de praktijk minimaal één maal per jaar voor gebitscontrole. Wij behouden ons het recht om patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, uit te schrijven.

Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Het is verstandig om Dental Experts altijd te informeren omtrent veranderingen in uw verzekering (uw verzekeraar geeft Dental Experts geen wijzigingen door. Verder is het verstandig indien u een andere huisarts krijgt dit aan Dental Experts te melden. Uiteraard is het zeer belangrijk Dental Experts te informeren welke medicijnen u gebruikt of bent gaan gebruiken of dat u (recent-) onder behandeling bent bij een specialist.

Indien u verhinderd bent om welke reden dan ook, kunt u uiteraard een nieuwe afspraak maken. Doet u dit alstublieft tijdig (minimaal 24 uur van tevoren), vaak kan er dan naar een goed alternatief worden gezocht. Bedenk alstublieft dat het telkens weer afzeggen van behandelingen de continuïteit van uw tandheelkundige zorg in gevaar kan brengen.

Indien u tijdig uw afspraak afzegt (minimaal 24 uur van tevoren) hoeft Dental Experts de voor u gereserveerde tijd niet in rekening in brengen. Dit is overeenkomstig de leverings- en betalingsvoorwaarden en volgens door de verzekeraars en de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) hiervoor opgestelde richtlijnen.
Dental Experts doet haar uiterste best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, doch dit is niet altijd mogelijk. Desgewenst kunt u informeren bij de balieassistente naar een eventuele achterstand in de planning.

Dental Experts is volledig geautomatiseerd en vraagt u bij het eerste bezoek om uw e-mailadres. Dental Experts stuurt namelijk een dag voor uw geplande afspraak u een herinnering per e-mail toe, en indien uw afspraak op een maandag is gepland, krijgt u een e-mail op de voorafgaande vrijdag. Dit is een gratis service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht het voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, dan betekent dit dus niet dat uw afspraak niet door zou gaan. Daarom is het verstandig om, indien u van e-mailadres verandert, dit aan Dental Experts door te geven.

Spoedgevallen

Wat te doen bij spoedgevallen?
Dit zijn nabloedingen (na het trekken van kies of tand), ongevallen, abcesvorming (dikke wang, lip, keel of mondbodem), zeer ernstige pijnklachten of een uitgeslagen tand.

Indien u onverhoopt te maken mocht krijgen met zo’n spoedgeval kunt u overdag altijd de praktijk bellen. Wacht daar niet mee! In een aantal gevallen kan directe hulp veel complicaties voorkomen (bijvoorbeeld bij een uitgeslagen tand). Voor een uitgeslagen tand kunt u tijdens onze openingstijden direct (!) langs komen. U hoeft daar in principe niet voor te bellen. Bij een uitgeslagen tand is tijd een zeer belangrijk criterium. Deze uitgeslagen tand dient zo snel mogelijk worden teruggeplaatst!

Buiten de praktijkuren kunt u altijd bellen naar 0900-826 374 56. U wordt dan doorgeschakeld naar de dienstdoende tandarts.

Luistert u alstublieft altijd de volledige band af!

Is er sprake van minder dringende klachten (zoals een gevoelige tandhals, een gebroken vulling of losse kroon) dan is er geen sprake van spoed en vraagt Dental Experts u te wachten tot de normale openingstijden. Dental Experts zal altijd proberen u zo spoedig mogelijk te helpen. Indien, vanwege mogelijke drukte op de praktijk, behandeling op dezelfde dag onverhoopt niet mocht lukken, plant Dental Experts u op een later tijdstip in. Dit zal altijd in goed overleg gebeuren. Dental Experts vraagt uw begrip hiervoor.

Het is verstandig om Dental Experts altijd te informeren omtrent veranderingen in uw verzekering (uw verzekeraar geeft Dental Experts geen wijzigingen door). Verder is het verstandig indien u een andere huisarts krijgt dit aan Dental Experts te melden. Uiteraard is het zeer belangrijk Dental Experts te informeren welke medicijnen u gebruikt of bent gaan gebruiken of dat u recent onder behandeling bent bij een specialist.

Is uw prothese gebroken of kapot? Breng deze dan ’s morgens voor 10:00 uur naar de praktijk; u heeft deze dan in principe dezelfde dag (rond 16.00 uur) nog terug! Verzekeraars vergoeden reparaties en aanpassingen aan volledige prothese.

De preventieassistente
Juist voor het bevorderen van uw mondgezondheid, staan de preventie assistentes van Dental Experts voor u ter beschikking. Het is immers een bekend feit dat de twee meest voorkomende ziektes van het gebit, gaatjes en tandvleesontstekingen, heel nauw samenhangen met het niet juist onderhoud van het gebit.

Een goede mondhygiëne is belangrijk om het gebit voor de toekomst gezond te houden of weer te krijgen. Naast een goede mondhygiëne kan door de diverse preventieve maatregelen die door Dental Experts worden toegepast tandbederf en tandvleesproblemen worden voorkomen.

Afwezigheid en vakantie
Tijdens afwezigheid of vakantie wordt onze praktijk voor spoedklachten waargenomen door een collega uit de regio. Afwezigheid wordt gecommuniceerd middels ons antwoordapparaat.

Heeft u een klacht?
Alle medewerkers van Dental Experts doen hun uiterste best u naar tevredenheid te helpen. Heeft u toch een klacht? Laat het Dental Experts dan weten. Dental Experts zal haar uiterste best doen om uw klacht zorgvuldig met u te bespreken. Mogelijk is er sprake van een misverstand en kan dat in een gesprek worden opgelost. Dental Experts streft ernaar om uw klacht samen met u in goede harmonie op te lossen.

Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WCKZ) is een zorgverlener verplicht een klachtregeling aan te bieden waar u terecht kunt met uw klacht. Deze klachtenregeling heeft Dental Experts ondergebracht bij de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde).

Aansprakelijkheid
Dental Experts maakt uitsluitend in haar wachtkamer gebruik van cameratoezicht zonder geluidsopname. Door het cameratoezicht kan Dental Experts waken over uw veiligheid, misbruik of vernieling. Dit betekent echter niet dat u uw eigendommen onbeheerd achter kunt laten. De directie is daardoor niet aansprakelijk van diefstal van uw eigendommen. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij vanwege een incident deze beelden langer bewaard dienen te blijven.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan. Een uitzondering wordt uitsluitend gemaakt voor KNGF “hulp-honden”.

Roken
De regels van de overheid zijn streng. In openbare gebouwen mag niet worden gerookt. Ook in de praktijk van Dental Experts mag niet worden gerookt. U mag natuurlijk buiten roken.

Zakelijk
Dental Experts werkt volgens de Wet op de Privacy. Op verzoek stuurt Dental Experts u een afschrift toe van haar “Privacy disclaimer”. Deze vindt u ook op de website van Dental Experts (www.dental-experts.nl).

De betalingsvoorwaarden zijn de standaard voorwaarden van de KNMT. Een afschrift treft u aan in de wachtkamer. Op verzoek kunt u een afschrift verkrijgen
Kopie-nota’s kunt u bij de balie opvragen, of op verzoek stuurt Dental Experts u graag een kopie-nota per e-mail. Dental Experts hanteert de vastgestelde tarieven volgens het NZA.

Het niet nakomen van financiële verplichtingen kan leiden tot uitschrijving uit de praktijk van Dental Experts, waarbij de verplichting tot betaling blijft bestaan.

Dental Experts werkt samen met een factoring bedrijf (Infomedics).Infomedics verzorgt het gehele betalingstraject en verstuurt rekeningen voor Dental Experts. U krijgt uw rekening dus ook van Infomedics. Voor vragen over uw nota of eventueel een betalingsregeling kunt u contact opnemen met Infomedics (036-203 1900).

De tandarts van Dental Experts is lid van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde), staat geregistreerd in het BIG-beroepenregister en is lid van het KRT (KwaliteitsRegister Tandartsen)

Tot slot
Dental Experts verneemt graag uw suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.

 

Buy now